Utbildningsguiden

RF-SISU Östergötland erbjuder en mängd utbildningar, föreläsningar och material för såväl tränare, föreningsledare, föräldrar och aktiva idrottsutövare. Vi har ett brett utbud och anpassar även gärna så det passar dig eller er förening utifrån både innehåll och form. Den här guiden är framtagen så du lättare ska få en översikt. Hittar du ändå inte det du söker är du självklart välkommen att höra av dig till oss!

Administration

Administration
 • IdrottOnline LOK – Stöd
 • Redovisa Utbildning
 • Grundläggande kassörutbildning
 • Fortsättning kassörutbildning

IdrottOnline LOK – Stöd

Att närvaroregistrera och ansöka om LOK-stöd digitalt i IdrottOnline. IdrottOnline är idrottsrörelsens egna administrationsverktyg. Det är gratis för föreningar att använda och är en länk mellan idrottsföreningar, förbund och Riksidrottsförbundet.

Läs mer här

Redovisa Utbildning

Folkbildning sker hela tiden, i möten och utbildningar där samtal och erfarenhetsutbyten leder till förändring och utveckling både för individen och hela föreningen.

Läs mer här

Grundläggande kassörutbildning

En grundkurs för dig som är ny kassör i föreningen. Här får du de verktyg och den kompetens som du behöver för att klara ditt nya uppdrag; att hantera föreningens ekonomi. Efter avslutad kurs ska du känna dig tryggare i din roll som föreningens kassör.

Läs mer här

Fortsättning kassörutbildning

Fortsättningskurs för föreningskassörer riktar sig till dig som vill ha detaljerad kunskap om krav på hantering av idrottsföreningens ekonomi. Du behöver ha grundläggande kunskaper inom bokföring och ekonomihantering i förening.

Läs mer här

Föreningsutveckling

Föreningsutveckling
 • Introduktionsutbildning för föreningsledare
 • Valberedning
 • Styrelsearbete
 • Kommunikation i föreningen
 • Jämställd idrott
 • Inkluderande idrott
 • Sponsring
 • Att vara föreningsrevisor
 • Grundutbildning för föreningsledare

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Introduktionsutbildning för föreningsledare är en digital utbildning som du kan genomföra på egen hand eller tillsammas med övriga styrelsen. Utbildningen är uppdelat i block och kan genomföras i sin helhet eller om du väljer att lära dig mer om just ett specifikt område som intresserar dig.

Läs mer här
Introduktionsutbildning för föreningsledare

Valberedning

En aktiv och engagerad valberedning är en viktig förutsättning för föreningens fortsatta utveckling och långsiktiga arbete. Vad är viktigt att tänka på i valberedningsarbetet och hur hittar vi de som passar bäst för just vår föreningsstyrelse?

Läs mer här
Valberedning

Styrelsearbete

Det är lätt att engagera sig i en förenings styrelse när var och en vet sin roll. Att man dessutom på ett lätt och smidigt sätt kan planera och följa upp föreningens verksamhetsplan genom att göra ett årshjul gör uppdraget som ledarmot så mycket enklare och roligare”. Utveckla din styrelse mot ökade möjligheter och effektivitet tillsammans med oss.

Läs mer här
Styrelsearbete

Kommunikation i föreningen

Oavsett hur mycket bra ni än gör så vet ingen om det om ni inte kommunicerar ut det. Så hur ska man nå ut i dagens sociala mediebrus, och hur ska ni som förening göra för att just ni ska synas och höras? Vem ska ni prata med, när ska ni prata med dom och vad ska ni säga?

Läs mer här
Sociala medier i förening

Jämställd idrott

Ta hjälp av oss om du vill bidra till en mer jämställd idrott i Östergötland. Alla, oavsett kön ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Vi har verktyg att stötta ert arbete på alla nivåer – allt för en mer jämställd förening.

Läs mer här
Jämställd idrott

Inkluderande idrott

Vill din förening ha mer och fler engagerade medlemmar? Ta hjälp av oss att göra din förening mer välkomnande och därigenom nå nya målgrupper. En jämlik och inkluderande förening handlar om att se möjligheter och undanröja hinder och ta tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger.

Läs mer här
Inkluderande idrott

Sponsring

Sponsring är ett effektivt sätt för företag att öka kännedomen om sitt varumärke och koppla samman det med en idrottsförenings positiva värden. Man ska se sponsring som ett kommunikationsverktyg som öppnar vägar till kommunikation med konsumenter och sätt att bygga upp sitt varumärke. Sponsring är inte längre enbart synlighet för företag utan relationsskapande. Rätt partnerskap kan ge bra inkomster till en förening.

Läs mer här
Sponsring

Att vara föreningsrevisor

Att vara revisor i den ideella idrottsföreningen är förenat med ett stort ansvar. Det är föreningsrevisorns uppgift att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete. Att granska styrelsens arbete handlar dels om att göra en ekonomisk granskning och dels om att kontrollera att styrelsens ledamöter sköter sina uppgifter på ett riktigt sätt.

Läs mer här
Att vara föreningsrevisor

Grundutbildning för föreningsledare

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt. Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Läs mer här
RF Sisu Östergötland erbjuder grundutbildning för föreningsledare.

Tränar- & Ledarutbildningar

Tränar & Ledarutbildningar
 • Introduktionsutbildning för tränare
 • Grundutbildning för tränare
 • Fortsättningsutbildning för tränare
 • Högre utbildning
 • Ledarutveckling
 • Parasport
 • Basutbildning för seniorledare

Introduktionsutbildning för tränare

Introduktionsutbildning för tränare ger dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare/ledare inom idrotten samt konkreta tips kring ledarskap och träning. Inspireras till ett spännande och viktigt uppdrag. Oavsett om du är ny som tränare, ung, vuxen eller kan tänka dig att stötta upp på träningar, är den här utbildningen ett perfekt första steg.

Läs mer här
Introduktionsutbildning för tränare

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget sedan följs av den fördjupande Fortsättningsutbildning för tränare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Läs mer här
Grundutbildning för tränare

Fortsättningsutbildning för tränare

Fortsättningsutbildning för tränare är en fördjupande tränarutbildning för dig som varit tränare ett tag, oavsett vilken idrott och målgrupp du leder. En utbildning som bygger vidare på, fördjupar sig i och lägger till ytterligare ämnen utöver de som ingår i Grundutbildning för tränare. Du får möjlighet att brottas med ditt eget ledarskap.

Läs mer här
Forstättningsutbildning för tränare

Högre utbildning

Bosön utbildning på Lidingö i Stockholm utgör navet för idrottsövergripande, nationell, högre utbildning och bildning i Sverige. Ledare, chefer, tränare och aktiva kommer hit för ny kunskap, utveckling och reflektion. Utöver det finns det flera lärosäten och program i landet för den riktigt intresserade.

Läs mer här
Högre utbildning

Ledarutveckling

Ledare och tränare är förmodligen föreningens viktigaste resurs. För att få till en lyckad ledarutveckling har vi tagit fram en mall med fyra enkla steg för att planlägga och underlätta föreningens årliga arbete med frågan. De fyra stegen är ledarrekrytering, ledarintroduktion, ledarutbildning och ledarvård.

Läs mer här
Ledarutveckling

Parasport

I Östergötland vill vi att fler personer med funktionsnedsättning hittar en idrott att utöva och att fler föreningar ser vinsterna av att erbjuda personer med funktionsnedsättning möjlighet att utöva en idrott hos dom.

Läs mer här
Parasport

Basutbildning för seniorledare

Träning och motion har inget bäst före datum. Vilka fysiska eller psykiska förutsättningar vi människor än har så är rörelse något som bidrar till en starkare kropp, glädje och gemenskap.

Läs mer här

Evenemang

Evenemang
 • Idrottsevenemang - Från start till mål
 • Trygga evenemang
 • Volontärens värdskap - hjärtat i evenemanget

Idrottsevenemang - Från start till mål

Att arrangera idrottsevenemang är både kul och utmanande. Oavsett om er förenings evenemang är en lokal cup, en internationell tävling eller något däremellan krävs planering. Här har vi samlat stöd till dig som arrangör.

Läs mer här
Idrottsevenemang - Från start till mål

Trygga evenemang

Idrottsevenemang skapar ofta både engagemang, tillhörighet och glädje och är en viktig och betydelsefull del av det samhälle vi lever i. Oftast fungerar evenemang arrangerade av föreningar mycket bra, men när avvikelser sker kan det få negativa konsekvenser. Både för idrotten och för samhället i övrigt. Därför är det viktigt för arrangörer att arbeta för att i alla aspekter försöka skapa trygga evenemang.

Läs mer här
Trygga evenemang

Volontärens värdskap - hjärtat i evenemanget

Volontären, eller funktionären är en mycket viktig del av ett evenemang. Utan er blir det inga evenemang. Men för att både kunna göra ett så bra jobb som möjligt och att både ni som volontär/funktionär ska känna er trygga hur man bemöter en gäst så har SISU Idrottsböcker tagit fram en webbaserad utbildning som ger er kunskap som förbereder er för just det.

Läs mer här

Övrigt utbud

Kompetensutveckling
 • Idrottspsykologi
 • Att leda idrottare med osynliga funktionsnedsättningar - NPF
 • Hjärt- & lungräddning
 • Akut omhändertagande
 • Äta-träna-vila
 • Tejpning
 • Åldersanpassad fysisk träning
 • Rörelseförståelse
 • Trygga idrottsmiljöer
 • Att vara idrottsförälder
 • Behålla ungdomar 13-20 år
 • Antidoping
 • ANDTS-policy
 • Mens, kost och träning

Idrottspsykologi

Idrottspsykologi handlar bla om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott. Kunskap och förståelse för andras beteende hjälper dig och utvecklar dig i ditt ledarskap, vilket är till stor nytta i arbetet kring idrottare och dess utveckling.

Läs mer här
Idrottspsykologi

Att leda idrottare med osynliga funktionsnedsättningar - NPF

Hur blir ledare bättre på att bemöta aktiva med osynliga funktionsvariationer? Ditt ledarskap som tränare har en avgörande roll när det gäller att skapa inkluderande träningsmiljöer där du möter varje enskild idrottare utifrån deras förutsättningar, behov och drivkrafter. Att lära känna och få en förståelse för varje individ, vilket i sin tur leder till att du kan bemöta och skapa tillvägagångssätt som gynnar varje enskild idrottare.

Läs mer här
NPF – diagnoser inkluderande ledarskap

Hjärt- & lungräddning

Målet med kursen är att deltagaren självständigt ska kunna identifiera ett hjärtstopp, larma och utföra hjärt-lungräddning samt använda en hjärtstartare.

Läs mer här
Hjärt & lungräddning

Akut omhändertagande

Att stå handlingskraftig vid ett akut skadetillfälle kan ha stora effekter för återgång till aktivitet för den skadade. Med rätt kunskap kan man förebygga och lindra smärta samt ge förutsättningar för vidare behandling och läkning av skadan. Utbildningen belyser sportspecifika akuta idrottsskador som till exempel fot, knä och huvudskada. Utrustning som förbandsväska samt god teknik i kompressionsbehandling är verktyg som ledare kan ha nytta av när olyckan är framme.

Läs mer här
Första hjälpen

Äta-träna-vila

Det är många faktorer som påverkar en idrottares prestationer. Att hitta en bra balans mellan träning, kost och vila är ofta avgörande. Maten är av stor betydelse eftersom den påverkar kvaliteten på ditt träningspass och hur din kropp svarar på träning över tid.

Läs mer här
Äta-träna-vila

Tejpning

Tejpning inom idrotten är vanligt, men när behövs det? Här lär du om när och hur du kan tejpa idrottsskador. Öva praktiskt på att tejpa i rehabiliterande och förebyggande syfte.

Läs mer här
Tejpning

Åldersanpassad fysisk träning

Rörelseförståelse handlar om att ha en helhetssyn på fysisk aktivitet och kommer från engelskans physical literacy där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Att ha en rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse.

Läs mer här
Åldersanpassad fysisk träning

Rörelseförståelse

Rörelseförståelse handlar om att ha en helhetssyn på fysisk aktivitet och kommer från engelskans physical literacy där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Att ha en rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse.

Läs mer här

Trygga idrottsmiljöer

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Läs mer här
Trygga idrottsmiljöer

Att vara idrottsförälder

Idrotten är en fantastisk arena där barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att mötas och göra gemensamma aktiviteter. Föräldrar och andra nära vuxna är viktiga för att barn och ungdomar ska uppleva idrotten som glädjefylld. Som idrottsförälder gäller det att skapa ett positivt samarbete mellan såväl tränare, ledare och domare, för att stödja och stimulera barnen på bästa möjliga sätt.

Läs mer här
Att vara idrottsförälder

Behålla ungdomar 13-20 år

Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är någon gång med i en idrottsförening och många är dessutom medlem i flera föreningar eller aktiv inom flera idrotter. Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. För varje ålderskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i ungdomsåren.

Läs mer här
Behålla ungdomar 13-20 år

Antidoping

Doping är ett stort och ofta uppmärksammat problem inom och även utanför idrotten. Missbruket går allt längre ner i åldrarna. Hur skapar man en bra grund för att dra viktiga frågor till sin spets? Hur sätter man frågorna i fokus och vilken information behöver man besitta?

Läs mer här
Antidoping

ANDTS-policy

Alkohol, narkotika, droger, tobak och spel är fem delar en förening kan ta ställning till genom en policy. Vi har i samarbete med länets kommuner och Länsstyrelsen skapat tre stycken dokument för att på ett enkelt sätt skapa och implementera en ANDTS-policy.

Läs mer här

Mens, kost och träning

Den här utbildningen syftar till att skapa ett bredare samtal om mens, kost och träning. Den är för tjejer från 14 år och äldre med deras tränare/ledare. Tanken är att få öka förståelse och kunskap kring hur vi skapar ett hållbart idrottande där menscykeln är en del.

Läs mer här
På den här kursen/workshopen lär du dig mer om den kvinnliga idrottarens förutsättningar inklusive menscykeln och vikten av rätt kost för prestationsidrott.

Sök utbildning

Hittade du inte det du letade efter i vår guide kan du på vår hemsida själv avgränsa din sökning genom att välja ett ämne, tidsperiod och även hitta utbildningar från andra distrikt i landet. Där kan du även se vilka utbildningar som ligger inplanerat närmast i tid.

Vem är du?

Här har vi gjort en sortering på de utbildningar och material som vi tror passar dig som tränare, ledare, förälder, utövare eller organistaionsledare!

Introduktionsutbildning för tränare

Introduktionsutbildning för tränare ger dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare/ledare inom idrotten samt konkreta tips kring ledarskap och träning. Inspireras till ett spännande och viktigt uppdrag. Oavsett om du är ny som tränare, ung, vuxen eller kan tänka dig att stötta upp på träningar, är den här utbildningen ett perfekt första steg.

Läs mer här

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget sedan följs av den fördjupande Fortsättningsutbildning för tränare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Läs mer här

Fortsättningsutbildning för tränare

Fortsättningsutbildning för tränare är en fördjupande tränarutbildning för dig som varit tränare ett tag, oavsett vilken idrott och målgrupp du leder. En utbildning som bygger vidare på, fördjupar sig i och lägger till ytterligare ämnen utöver de som ingår i Grundutbildning för tränare. Du får möjlighet att brottas med ditt eget ledarskap.

Läs mer här

Högre utbildning

Bosön utbildning på Lidingö i Stockholm utgör navet för idrottsövergripande, nationell, högre utbildning och bildning i Sverige. Ledare, chefer, tränare och aktiva kommer hit för ny kunskap, utveckling och reflektion. Utöver det finns det flera lärosäten och program i landet för den riktigt intresserade.

Läs mer här

Ledarutveckling

Ledare och tränare är förmodligen föreningens viktigaste resurs. För att få till en lyckad ledarutveckling har vi tagit fram en mall med fyra enkla steg för att planlägga och underlätta föreningens årliga arbete med frågan. De fyra stegen är ledarrekrytering, ledarintroduktion, ledarutbildning och ledarvård.

Läs mer här

Parasport

I Östergötland vill vi att fler personer med funktionsnedsättning hittar en idrott att utöva och att fler föreningar ser vinsterna av att erbjuda personer med funktionsnedsättning möjlighet att utöva en idrott hos dom.

Läs mer här

Basutbildning för seniorledare

Träning och motion har inget bäst före datum. Vilka fysiska eller psykiska förutsättningar vi människor än har så är rörelse något som bidrar till en starkare kropp, glädje och gemenskap.

Läs mer här

Idrottspsykologi

Idrottspsykologi handlar bla om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott. Kunskap och förståelse för andras beteende hjälper dig och utvecklar dig i ditt ledarskap, vilket är till stor nytta i arbetet kring idrottare och dess utveckling.

Läs mer här

Att leda idrottare med osynliga funktionsnedsättningar - NPF

Hur blir ledare bättre på att bemöta aktiva med osynliga funktionsvariationer? Ditt ledarskap som tränare har en avgörande roll när det gäller att skapa inkluderande träningsmiljöer där du möter varje enskild idrottare utifrån deras förutsättningar, behov och drivkrafter. Att lära känna och få en förståelse för varje individ, vilket i sin tur leder till att du kan bemöta och skapa tillvägagångssätt som gynnar varje enskild idrottare.

Läs mer här

Hjärt- & lungräddning

Målet med kursen är att deltagaren självständigt ska kunna identifiera ett hjärtstopp, larma och utföra hjärt-lungräddning samt använda en hjärtstartare.

Läs mer här

Akut omhändertagande

Att stå handlingskraftig vid ett akut skadetillfälle kan ha stora effekter för återgång till aktivitet för den skadade. Med rätt kunskap kan man förebygga och lindra smärta samt ge förutsättningar för vidare behandling och läkning av skadan. Utbildningen belyser sportspecifika akuta idrottsskador som till exempel fot, knä och huvudskada. Utrustning som förbandsväska samt god teknik i kompressionsbehandling är verktyg som ledare kan ha nytta av när olyckan är framme.

Läs mer här

Äta-träna-vila

Det är många faktorer som påverkar en idrottares prestationer. Att hitta en bra balans mellan träning, kost och vila är ofta avgörande. Maten är av stor betydelse eftersom den påverkar kvaliteten på ditt träningspass och hur din kropp svarar på träning över tid.

Läs mer här

Tejpning

Tejpning inom idrotten är vanligt, men när behövs det? Här lär du om när och hur du kan tejpa idrottsskador. Öva praktiskt på att tejpa i rehabiliterande och förebyggande syfte.

Läs mer här

Åldersanpassad fysisk träning

Rörelseförståelse handlar om att ha en helhetssyn på fysisk aktivitet och kommer från engelskans physical literacy där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Att ha en rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse.

Läs mer här

Rörelseförståelse

Rörelseförståelse handlar om att ha en helhetssyn på fysisk aktivitet och kommer från engelskans physical literacy där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Att ha en rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse.

Läs mer här

Trygga idrottsmiljöer

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Läs mer här

Att vara idrottsförälder

Idrotten är en fantastisk arena där barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att mötas och göra gemensamma aktiviteter. Föräldrar och andra nära vuxna är viktiga för att barn och ungdomar ska uppleva idrotten som glädjefylld. Som idrottsförälder gäller det att skapa ett positivt samarbete mellan såväl tränare, ledare och domare, för att stödja och stimulera barnen på bästa möjliga sätt.

Läs mer här

Behålla ungdomar 13-20 år

Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är någon gång med i en idrottsförening och många är dessutom medlem i flera föreningar eller aktiv inom flera idrotter. Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. För varje ålderskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i ungdomsåren.

Läs mer här

Antidoping

Doping är ett stort och ofta uppmärksammat problem inom och även utanför idrotten. Missbruket går allt längre ner i åldrarna. Hur skapar man en bra grund för att dra viktiga frågor till sin spets? Hur sätter man frågorna i fokus och vilken information behöver man besitta?

Läs mer här

ANDTS-policy

Alkohol, narkotika, droger, tobak och spel är fem delar en förening kan ta ställning till genom en policy. Vi har i samarbete med länets kommuner och Länsstyrelsen skapat tre stycken dokument för att på ett enkelt sätt skapa och implementera en ANDTS-policy.

Läs mer här

Mens, kost och träning

Den här utbildningen syftar till att skapa ett bredare samtal om mens, kost och träning. Den är för tjejer från 14 år och äldre med deras tränare/ledare. Tanken är att få öka förståelse och kunskap kring hur vi skapar ett hållbart idrottande där menscykeln är en del.

Läs mer här

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Introduktionsutbildning för föreningsledare är en digital utbildning som du kan genomföra på egen hand eller tillsammas med övriga styrelsen. Utbildningen är uppdelat i block och kan genomföras i sin helhet eller om du väljer att lära dig mer om just ett specifikt område som intresserar dig.

Läs mer här

Valberedning

En aktiv och engagerad valberedning är en viktig förutsättning för föreningens fortsatta utveckling och långsiktiga arbete. Vad är viktigt att tänka på i valberedningsarbetet och hur hittar vi de som passar bäst för just vår föreningsstyrelse?

Läs mer här

Styrelsearbete

Det är lätt att engagera sig i en förenings styrelse när var och en vet sin roll. Att man dessutom på ett lätt och smidigt sätt kan planera och följa upp föreningens verksamhetsplan genom att göra ett årshjul gör uppdraget som ledarmot så mycket enklare och roligare”. Utveckla din styrelse mot ökade möjligheter och effektivitet tillsammans med oss.

Läs mer här

Kommunikation i föreningen

Oavsett hur mycket bra ni än gör så vet ingen om det om ni inte kommunicerar ut det. Så hur ska man nå ut i dagens sociala mediebrus, och hur ska ni som förening göra för att just ni ska synas och höras? Vem ska ni prata med, när ska ni prata med dom och vad ska ni säga?

Läs mer här

Jämställd idrott

Ta hjälp av oss om du vill bidra till en mer jämställd idrott i Östergötland. Alla, oavsett kön ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Vi har verktyg att stötta ert arbete på alla nivåer – allt för en mer jämställd förening.

Läs mer här

Inkluderande idrott

Vill din förening ha mer och fler engagerade medlemmar? Ta hjälp av oss att göra din förening mer välkomnande och därigenom nå nya målgrupper. En jämlik och inkluderande förening handlar om att se möjligheter och undanröja hinder och ta tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger.

Läs mer här

Sponsring

Sponsring är ett effektivt sätt för företag att öka kännedomen om sitt varumärke och koppla samman det med en idrottsförenings positiva värden. Man ska se sponsring som ett kommunikationsverktyg som öppnar vägar till kommunikation med konsumenter och sätt att bygga upp sitt varumärke. Sponsring är inte längre enbart synlighet för företag utan relationsskapande. Rätt partnerskap kan ge bra inkomster till en förening.

Läs mer här

Att vara föreningsrevisor

Att vara revisor i den ideella idrottsföreningen är förenat med ett stort ansvar. Det är föreningsrevisorns uppgift att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete. Att granska styrelsens arbete handlar dels om att göra en ekonomisk granskning och dels om att kontrollera att styrelsens ledamöter sköter sina uppgifter på ett riktigt sätt.

Läs mer här

Grundutbildning för föreningsledare

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt. Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Läs mer här

Idrottsevenemang - Från start till mål

Att arrangera idrottsevenemang är både kul och utmanande. Oavsett om er förenings evenemang är en lokal cup, en internationell tävling eller något däremellan krävs planering. Här har vi samlat stöd till dig som arrangör.

Läs mer här

Trygga evenemang

Idrottsevenemang skapar ofta både engagemang, tillhörighet och glädje och är en viktig och betydelsefull del av det samhälle vi lever i. Oftast fungerar evenemang arrangerade av föreningar mycket bra, men när avvikelser sker kan det få negativa konsekvenser. Både för idrotten och för samhället i övrigt. Därför är det viktigt för arrangörer att arbeta för att i alla aspekter försöka skapa trygga evenemang.

Läs mer här

Volontärens värdskap - hjärtat i evenemanget

Volontären, eller funktionären är en mycket viktig del av ett evenemang. Utan er blir det inga evenemang. Men för att både kunna göra ett så bra jobb som möjligt och att både ni som volontär/funktionär ska känna er trygga hur man bemöter en gäst så har SISU Idrottsböcker tagit fram en webbaserad utbildning som ger er kunskap som förbereder er för just det.

Läs mer här

IdrottOnline LOK – Stöd

Att närvaroregistrera och ansöka om LOK-stöd digitalt i IdrottOnline. IdrottOnline är idrottsrörelsens egna administrationsverktyg. Det är gratis för föreningar att använda och är en länk mellan idrottsföreningar, förbund och Riksidrottsförbundet.

Läs mer här

Redovisa Utbildning

Folkbildning sker hela tiden, i möten och utbildningar där samtal och erfarenhetsutbyten leder till förändring och utveckling både för individen och hela föreningen.

Läs mer här

Grundläggande kassörutbildning

En grundkurs för dig som är ny kassör i föreningen. Här får du de verktyg och den kompetens som du behöver för att klara ditt nya uppdrag; att hantera föreningens ekonomi. Efter avslutad kurs ska du känna dig tryggare i din roll som föreningens kassör.

Läs mer här

Fortsättning kassörutbildning

Fortsättningskurs för föreningskassörer riktar sig till dig som vill ha detaljerad kunskap om krav på hantering av idrottsföreningens ekonomi. Du behöver ha grundläggande kunskaper inom bokföring och ekonomihantering i förening.

Läs mer här

Strategi 2025 - Utvecklingsresorna

 • Ett starkt ledarskap

  2025 har svensk idrott ett starkt ledarskap i alla delar av organisationen. Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Ledarskapet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande.

  Läs mer här
 • Den moderna föreningen engagerar

  2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar.

  Läs mer här
 • Ny syn på träning och tävling

  2025 har vi en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.

  Läs mer här
 • Jämställdhet för en framgångsrik idrott

  2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

  Läs mer här
 • Inkluderande idrott för alla

  2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund välkomna till idrottsföreningen. Föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med.

  Läs mer här